Årsmøte 18.03.2021 kl. 19:00

Postet av Karmøy Golfklubb den 3. Jan 2021

Det innkalles med dette til årsmøte i Karmøy Golfklubb.

Tid 18.03.2021 kl. 19.00 på SUIL sitt klubbhus.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må fremsettes skriftlig og være styre i hende senest 09.03.21.

De som ønsker å delta må melde seg på til Tor på tlf 48076667 innen 15.03,21.

Saksdokumenter legges ut på hjemmeside og på klubbhuset 11.03.21.

Møte kan bli avlyst på kort varsel hvis lokale restriksjoner opprettholdes etter 15.03.

Vel møtt.


0 Kommentar

Planer for banevedlikehold 2021

Postet av Karmøy Golfklubb den 3. Jan 2021

For 2021 vil første prioritet bli å forbedre drenering på bane 2, deretter forbedre drening på bane 3. Andre prioriterte oppgaver, blir å etterfylle sand i bunkre og forbedre noen av utslags-stedene (nye matter). Dette vil hovedsakelig bli utført på dugnad. Håper flest mulig kan stille opp. 


Vi vil også forbedre merking og skilting på banen, prøve å få gruset veier og stier i bane-området, samt annet generelt vedlikehold på banen (forbedre dreneringer, beskjæring av trær, green vedlikehold, utbedre dumper/sår på fairways, etc).


0 Kommentar

Norsk Tipping sin Grasrotandel

Postet av Karmøy Golfklubb den 26. Des 2020

Fint om flest mulig legger til Karmøy Golfklubb som mottaker av grasrotandel i sitt spillekort hos Norsk Tipping. Karmøy Golfklubb har grasrot nr. 980551369. 

0 Kommentar

Torsdagstrening

Postet av Karmøy Golfklubb den 14. Nov 2020

Inntil videre vil det ikke bli noe organisert trening på torsdagene. Dette på grunn av ny oppblomstring av Covid-19 og strengere nasjonale smittevern krav.


0 Kommentar

Vintergolf

Postet av Karmøy Golfklubb den 21. Okt 2020

Det blir turneringer hver lørdag kl. 12:00. 9-hulls runder, frontnine og backnine annen hver gang. Premiering for brutto og nettoslag resultat. Påmelding i Golfbox, senest 2 timer før start.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline