Lokale regler:

1. Droppsoner:

Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at ballen er i vannhinder, gjelder følgende for:

Hull 2/11:

For vannhinder oppmerket bak veien og selve veien bak greenenkan ball droppes i droppsone oppmerket bak greenen.

Hull 9/18:

For vannhinderet oppmerket ved å på drivingrange ballen droppes i droppesonen merket i starten av fairway,(regel 33-8a, tillegg1 pkt 6) eller spilles hvorfra den opprinelige ballen sist ble spilt (regel 26-1a).

Hull 3/12, 4/13, 5/14, 6/15 og 8/17:

For alle oppmerkede vannhinder kan ball droppes i droppsone oppmerket i starten av hver fairway selv om ballen droppes nærmere hullet.

2. Fri dropp:

  • Vanningsanlegg, avstandsmerking ved og på fairway, alle skilt og steingjerder er uflyttbare hindringer og gir fritak etter regel 24-2.
  • Oppmerket GUR som midlertidig treningsområde på hull 9/18 gir fri dropp på fairway.
  • Alle veier og stier med kunstig overflate gir fri dropp.
  • Plugget ball gir fri dropp i hele spillefeltet.
  • ”Siv gress” på fairway gir fri dropp.
  • Trær merket med støttepinner er uflyttbare hindringer. Regel 24.2

3. Steiner i bunkre er flyttbare hindringer (24-1)

4. Hvis ballen treffer luftledning, kabel eller stolpe, skal slaget annulleres og slaget spilles om uten straff.

5. Hvite staker mellom hull 9/18 og 1/10 gjelder kun for spill på hull 9/18.

6. Avstandsmålere er tillatt i henhold til NGF sitt reglement.

7. Trening på konkurransedag er tillatt på drivingrange, middlertidig oppmerket treningsområde ved siden av drivingrange og puttinggreen ved klubbhus. Spill på banen anses ikke som trening.

Levert av IdrettenOnline