Til medlemmene i Karmøy golfklubb (NY dato!!!)                                                                                             

Innkalling til årsmøte i Karmøy golfklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Karmøy golfklubb.

Årsmøtet avholdes 22.Februar 19.00 på Skeismyrvegen 3.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14.Februar til post@karmoy-golfklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på epost og hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv man ha vært medlem av Karmøy golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Karmøy golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@karmoy-golfklubb.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret