Lokale regler

Droppesoner

 • Er ballen i eller sannsynligvis i et vann hinder, gjelder følgende:
  • Hull 2/11: For vann hindre markert bak veien eller selve veien bak greenen, kan ballen droppes i droppesonen markert bak greenen på høyre side.
  • Hull 9/18: For vann hindre markert ved og på driving range, MÅ ballen droppes i droppesonen markert ved starten av fairway.
  • Hull 3/12, 4/13, 5/14, 6/15 og 8/17: For alle oppmerkede vann hinder, kan ballen droppes i droppesonen markert ved starten av hvert hull, selv om den droppes nærmere hullet.

Fri Dropp

 • Spredningsanlegg, avstandsmarkeringer på og i fairway, alle skilt og steingjerder er uflyttbare hindringer og medfører fritak for straffeslag.
 • Merket GUR på treningsområde hull 9/18 gir fritak for straffeslag og ballen droppes i fairway.
 • Alle veier og stier med kunstig underlag gir fritak for straffeslag.
 • Inngrodd ball gir fritak for straffeslag – gjelder hele spilleområdet.
 • «Sivgress» i fairway gir fritak for straffeslag.
 • Trær markert med støttestaur er uflyttbare hindringer.
 • Steiner i bunkere er uflyttbare hindringer.
 • Treffer ballen luftledning, kabel eller stolpe, må slaget annulleres og spilles om uten straffe.
 • Hvite staker mellom hull 9/18 og 1/10 gjelder kun for spill på hull 9/18.
 • Avstandsmåler er tillatt i henhold til Golfreglene.
 • Trening på konkurransedag er tillatt på driving range og treningsområde ved siden av rangen. Reglene for driving range må imidlertid følges (se link i menyen).
 • Stein/fjell som stikker opp av fairway regnes som grunn under reparasjon.