Lokale Regler:

 1. Droppsoner, Hvis en ball er i eller det er kjent eller godt som sikkert at ballen er i vannhinder gjelder følgende:

  – Hull 2\11: For vannhinder oppmerket bak veien eller selve veien bak greenen kan ball droppes i droppsone opp merket bak greenen på høyre side.
  – Hull 9\18: For vannhinder oppmerket ved og på driving range MÅ ballen droppes i droppsone oppmerket i starten av fairway.
  – Hull 3\12, 4\13, 5\14, 6\15 og 8\17: For alle oppmerkede vannhinder kan ball droppes i droppsone oppmerket i starten av hvert hull selv om det droppes nærmere hullet.

 2. Fri dropp
  – Vanningsanlegg, avtstandsmerking ved og på fairway, alle skilt og steingjerder er uflyttbare hindringer og gir fritak for straffesalg.
  – Oppmerket GUR på treniningsområde hull 9\18 gir fri dropp på fairway
  – Alle veier og stier med kunstig overflate gir fri dropp.
  – Plugget ball gir fri dropp i hele spillefeltet.
  – «siv gress» på fairway gir fri dropp
  – Trær merket med støttepinner er uflytbare hindringer
 3.  Steiner i bunkre er uflytbare hindringer
 4. Hvis baller treffer luftledning, kabel eller stolpe skal slaget annulleres og slaget spilles om uten straff.
 5. Hvite staker melleom hull 9\18 og 1\10 gjelder kun for spill på hull 9\18.
 6. Avstandsmålere er tillat i henhold til Golfreglene.
 7. Trening på konkuransedag, er tillat på driving range, treningsområde ved siden av range. Men regler for range skal følges (se link i meny)
 8. Stein \fjell som stikker opp av fairway er regnet som grunn under reperasjon.