Driving range har vært ute av drift siden lørdag.
Alle problemene er nå løst og rangen tar både vipps og kort igjen 🙂