Hull 2

Par 4
Index 11
Gult: 244 Meter
Rødt: 244 Meter

Par 4, Vannhinder på høyre side før green.
Bevoktet av en sandbunker i front, Droppsone høyre side bak green hvis du går over.

Hull 11

Par 4
Index 12
Hvit: 230 Meter
Blå: 230 Meter

Par 4, Vannhinder på høyre side før green.
Bevoktet av en sandbunker i front, Droppsone høyre side bak green hvis du går over.