Hull 4

Par 4
Index 2
Gult: 323 Meter
Rødt: 298 Meter

par 4, god plass til venstre men blir smal ved green. Droppsone ved start av banen.

Hull 13

Par 4
Index 7
Hvit: 298 Meter
Blå: 252 Meter

par 4, god plass til venstre men blir smal ved green. Droppsone ved start av banen.