Hull 5

Par 4
Index 6
Gult: 246 Meter
Rødt: 195 Meter

Par 4, God flate på toppen av det du ser fra utslag. Liker best draw slag da banen slooper til høyre etter toppen. Droppsone ved start av banen. 
Sandbunker høyre side av green.

Hull 14

Par 4
Index 3
Hvit: 264 Meter
Blå: 246 Meter

Par 4, God flate på toppen av det du ser fra utslag. Liker best draw slag da banen slooper til høyre etter toppen. Droppsone ved start av banen. 
Sandbunker høyre side av green.