Hull 6

Par 3
Index 18
Gult: 83 Meter
Rødt: 83 Meter

Kort par 3, Sandbunker høyre, venstre og bak venstre.

Hull 15

Par 3
Index 17
Hvit: 109 Meter
Blå: 109 Meter

Kort par 3, Sandbunker høyre, venstre og bak venstre.