Hull 8

Par 4
Index 4
Gult: 286 Meter
Rødt: 256 Meter

Par 4. Droppsone i start av banen.

Hull 17

Par 4
Index 10
Hvit: 256 Meter
Blå: 246 Meter

Par 4. Droppsone i start av banen.