Det er sendt ut mail til alle med lokalt medlemskap i Karmøy Golfklubb angående Samarbeid med Sveio Golfklubb. Ber alle svare så for de kan på den mailen.