Karmøy Golfklubb benytter Golfbox som sin turneringsportal. Golfbox er et felles turneringsverktøy for alle klubber tilknyttet NGF.