”Veien til golf”

”VTG-kurset” erstatter det som tidligere het ”Grøntkort” og er en teoretisk/praktisk innføring i det å spille golf. I motsetning til ”Grøntkort” er det ingen ”eksamen”, men kun krav om at man har gjennomført 12 timer organisert trening/kurs.

Innholdet tar for seg litt om hvordan man ter seg på en golfbane, litt om de viktigste golfreglene, og ikke minst praktisk instruksjon i selve golfspillet. Mesteparten av treningen vil foregå på treningsfeltet eller på golfbanen sammen med en instruktør.

Intensjonen med kurset er at man allerede fra første “ordinære” runde på golfbanen skal ha det mest mulig gøy selv, lære å ta hensyn til andre på banen og unngå gjøreskade på noe eller noen.

Spille golf

For å kunne spille golf på ordinære golfbaner i Norge er det et par forutsetninger som må oppfylles.

Det ene er at man må ha gjennomført kurset ”Veien til golf”, eller tatt det som tidligere het ”Grøntkort”. Gjennom dette får man så et såkalt ”klubbhandicap” og etter hvert som man blir bedre å spille, et ”handicap” eller såkalt ”Hvittkort”.

Det andre kriteriet for å spille på ordinære baner er at man må være medlem av en klubb.

Link til NGF og mer informasjon om "Veien til Golf"