KGK gjennomfører opplæringen etter direkte avtale med deg som
enkeltperson eller dere som en gruppe. Dette kan tilpasses etter ønske.
Vennligst ta kontakt med klubben for mer informasjon